Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 18, opdracht 5

Nominativus:
Intendens - inspannen
Cadentia - vallen
Crescens - groeien
Statuentes - plaatsen

Dativus:
Nescienti - niet weten
Invitantibus - uitnodigen
Clamanti - roepen
Cupientibus - willen