Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 23, tekst B

Er was eens een zekere Kekros, uit de aarde geboren, die het lichaam van een man en een slang had, hij was als eerste koning van Attika. En de twist begon als volgt: Toen dus leek het aan de goden het beste de steden te verdelen. Als eerste kwam Poseidon naar Attika en terwijl hij met zijn drietand midden op de akropolis sloeg, liet hij zeewater zien-er is dan ook nu nog een vorm van de drietand in de rots. En na hen heeft Athena, toen ze kwam, een olijfboom geplant, die nu ook nog zichtbaar is. Maar Kekros zag haar, terwijl ze dat deed. Toen dan begon de ruzie van beide om de landstreek. En Zeus, omdat hij de ruzie wilde bijleggen, maakte 12 goden tot juryleden. Deze dus verdeelden het land aan Athena, terwijl ze rechtspraken, omdat zij als eerste de olijfboom had geplant. Zo heeft Athena haar stad Athene naar zichzelf genoemd. En Poseidon zette Attika, omdat hij boos werd, onder water.