Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 9, taaloefening 4. (versie 1)

1. mensen zien of mannen zien. 2.oude mannen houden in bedwang 3. bewakers hebben of wachters hebben wat opvalt is dat ze allemaal in nominativus mv staan!