Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 9, Taaloefening 4 (versie 1)

Werkwoorden

- quaeris
- taces
- cares
- contines
- suades
- caedes
- eges

Zelfstandige Naamwoorden

- patres
- reges
- doles
- penates
- arces