Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 8, tekst B (versie 2)

Kijk! In mijn slaap verschijnt de bedroefde Hector aan mij voor mijn ogen.
Hij huilt. Ach, wat ziet hij er uit!
Hij draagt zeer veel wonden. Zijn voeten zijn gezwollen.
Ik begin te huilen in mijn slaap en zeg:
"O Hector, o trouwe redding van de Trojanen!
Hoe aanschouw ik jou na vele doden en allerlei inspanningen!"
Hij zucht en roept uit:
"Ach, vlucht, zoon van een godin! Ontruk je aan de vlammen!
De vijand heeft de muren. Het hoge Troje stort in.
Wij kunnen Troje niet meer verdedigen.
Er is voldoende gegeven voor het vaderland en Priamos!
Red de Penaten van Troje."

Intussen nadert er meer en meer strijd op ons huis.
Het geluid van de wapens en het geschreeuw van de Trojanen wekken mij op uit mijn slaap.
Ik ren naar buiten.
Van alle kanten hoor ik geschreeuw.
Overal zie ik bloed.
Overal maken de Grieken een bloedbad.