Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 8, opdracht 6 (versie 1)

1. De vader des vaderlands.
2. De stem van het volk is de stem van God.
3. Tot in alle eeuwigheid.
4. De levensloop.
5. De hemelpoort.
6. In het jaar des Heren.
7. Het bewijsstuk.