Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 7, opdracht 9

cum filio: met zijn zoon
hasta : met zijn lans

met zijn zoon : MET WIE
met zijn lans : WAARMEE