Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 5, opdracht 15

subito = plotseling
servare = redden
respondere = antwoorden
autem = echter, nu
somnium = droom
interea = intussen
Creusa = Creusa
iam = al, reeds
pervenire = aankomen, bereiken
repetere = teruggaan
"gezegde" = praedicaat