Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 3, opdracht 8

1. Anchises respondet: Anchises antwoordt
2. Senex timet: de oude man is bang
3. Puer tacet: de jongen zwijgt
4. Graeci respondent: de Grieken antwoorden
5. Senes timent: de oude mannen zijn bang
6. Pueri tacent: de jongens zwijgen