Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 3, opdracht 10

1. De Griek gaat verder: Graeci pergunt
2. De slaaf gehoorzaamt: Servi parent
3. De jongen is bang: Pueri timent
4: De Trojaan roept: Troiani clamant
5. De Griek antwoordt: Graeci respondent