Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 12, tekst B

1. Almachtige Iuppiter, ziet u dit?
2. Als u echt almachtig bent, help me (dan)!
3. Of huiveren we tevergeefs voor u, wanneer gij (met) bliksems slingert,
4. en uw vuren in de wolken ons hart vergeefs bang maken?
5. Nadat Dido met de Tyriėrs uit haar vaderland in Afrika aankwam, heb ik ze goed ontvangen.
6. Toen zij in ons gebied ronddwaalde, heb ik haar een woonplaats geboden.
7. Met mijn hulp kon ze een zeer mooie stad stichten.
8. Die (stomme) vrouw heeft een huwelijk met ons afgewezen
9. en Aeneas als heer en meester in haar koninkrijk ontvangen.
10. En nu heeft hij, zoals Paris, met zijn verwijfde metgezellen haar hart in vuur en vlam gezet.
11. Hij draagt een Frygische muts en zijn haren zijn nat van de geurtjes.
12. Wij brachten toch niet tevergeefs geschenken naar uw tempels?
13. De almachtige hoorde hem en wendde zijn blik (lett.ogen) naar de stadsmuren van Carthago.
14. Daar zag hij de geliefden, de koningin en haar gast.
15. Toen riep hij Mercurius en beval hem Aeneas te waarschuwen.