Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 10, opdracht 5

A. venire, videre, vincere.
Vertaling: Veni, vidi, vici! = ik kwam, ik zag, ik overwon!
B. Het Romeinse rijk heeft vele overwinningen behaald, waardoor deze spreuk is verspreid over het Romeinse gebied. Daarnaast gebruikte Napoleon de spreuk ook, waardoor nog meer mensen hem zijn gaan gebruiken. (staat zelfs wel eens in het logo van Marlboro...)