Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 1

Hoofdstuk 13, opdracht 3

qui= mv en ev(meervoud en enkelvoud)
quos= mv
quod= ev
quae= ev en mv
quarum= mv