Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 66, vertaling: Scipio komt aan in Marseille

Zodra als de inwoners van Marseille Rome bericht hadden dat Hannibal een tocht door het Griekse deel van Gallië voorbereidde, stuurde de senaat Publius Cornelius Scipio met twee legers naar Gallië, om daarmee de vijand van zijn tocht af te houden.
De Puniër had echter met geschenken het hart van de Galliërs voor zich gewonnen: dat hij immers als gastvriend van Gallië kwam, niet als vijand, en dat hij het zwaard niet zou trekken voordat hij in Italië was aangekomen, tussen de Galliërs door, met hun goedvinden.
En terwijl zo in goede vrede het Punische leger tussen de Galliërs door tot aan de oever van de Rhône geleid was, kwam toen Scipio, met zestig oorlogsschepen vertrokken uit Rome, aan in Marseille en zette niet ver van die plaats zijn legerkamp op, terwijl hij nog nauwelijks kon geloven dat Hannibal de Pyreneeën had overwonnen, moeilijke bergen om overheen te trekken. Hij was er op gericht hem ertoe aan te zetten om ook de Rhône over te steken en niet zeker op welke plek hij hem zou tegenkomen, terwijl zijn mannen nog onvoldoende waren bijgekomen van het heen en weer slingeren op zee, zond hij driehonderd uitgelezen ruiters met gidsen uit Marseille vooruit om alles te onderzoeken.

spreekwoord
Wij geloven graag de dingen die we willen

afkortingen
h(onoris) c(ausa) – omwille van de eer
e(xempli) g(ratiae) – bijvoorbeeld

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.249

Nieuw afgelopen maand: 13

Gewijzigd afgelopen maand: 27