Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Redde Rationem

Hoofdstuk 49, vertaling

Aulus groet zijn (vriend) Bassus. Als je gezond bent is het goed. Ik maak het goed. Mijn beste slaaf is dood. Wat een knecht heb ik verloren! Hij was voor ons als een vriend. Ik kon hem alles toevertrouwen. Hij zorgde voor de tuin, hij voerde de ganzen, hij verzamelde honing, hij was een goede wagenmenner en ook een trouwe en vriendelijke pedagoog. Ik kan niet zeggen wat ik in die man heb verloren. Het zal zeker moeilijk zijn een andere, even waardevolle slaaf te vinden. Toch vraag ik jou of je zo’n man voor ons in Rome wil kopen. Het ga je goed. Bassus groet zijn vriend Aulus. Als je gezond bent is het goed, ik maak het goed. Ach hoe snel vliegen de jaren. Ik herrinner mij de dag toen die beste man naar jou toe kwam. En nu is hij gestorven. De uren vliegen, de tijd stroomt. Maar ik kom tot dat wat jij aan mij gevraagd hebt. Mijn buurman wil naar Afrika verhuizen. Hij kan niet al zijn slaven met zich meevoeren. Dus heb ik hem gevraagd of hij er enkelen wilde verkopen. Hij antwoordde dat hij wilde. Ik heb zijn personeel bekeken en ik heb enkele knechten ondervraagd. Maar o tijden, o zeden wat zij mij hebben geantwoord: De eerste die ik vroeg of hij ooit paarden had verzorgd en of hij ze kon besturen antwoordde dat hij soms op een ezel had gezeten. Langer met hem te praten achtte ik zinloos, want hij zou zonder twijfel andere, even belachelijke antwoorden hebben gegeven. Aan een ander vroeg ik wat hij wist over de opvoeding van kinderen. Het antwoord was: Deze taak kan aan mij toevertrouwd worden, want ik kan zelfs honden goed opvoeden. Ik vraag je of je ooit een zo brutaal mens hebt gezien. Een derde echter, aan wie ik vroeg of hij de tuin kon verzorgen, antwoordde hierop niets, maar vroeg mij brutaal of het personeel van de toekomstige meester goed gevoed werd. Ik dacht bij mezelf of ik voor jou een buik of een slaaf zocht. Eindelijk vroeg ik mijn buurman of al zijn bedienden even nutteloos waren, maar hij vroeg mij of ik een slaaf of een god verlangde te kopen, want dat goden alles kunnen en slaven slechts dit: eten en dat veel. Wil je weten wat ik over hem dacht? Het was dit: “Zo de koning, zo de kudde” want ik meen dat mijn buurman niet weet hoe onze voorouders zelf op de akkers met hun slaven gewerkt hebben. Hoe ze met hen hetzelfde eten gegeten hebben, dezelfde goden vereerd hebben, feestdagen gevierd hebben. Verontwaardigd heb ik mij afgewend en dat hele personeel uit mijn geest gebannen. Je wist zeker niet hoe een moeilijke taak je mij hebt opgedragen. Maar je moet niet wanhopen. De overwinning heeft de inspanning lief. Ik ga door en zal er voor zorgen dat he over mij tevreden bent. Gegroet. Aulus groet zijn vriend Bassus. Als ik geweten had wat een moeilijke taak aan jou door mij was opgedragen, had ik niet gevraagd wat ik vroeg. Maar je hoeft niet langer te zoeken. Reeds heb ik een slaaf gekocht uit het personeel van Gaius Tuberonis, die, zoals je misschien al gehoord hebt, onlangs is overleden. Als ik al deze dingen had kunnen voorzien was ik voor jou geen last geweest. Toch betuig ik jou zeer grote dank. Gegroet. Beroemde uitspraken: -Als je had gezwegen, was je filosoof gebleven. -Architas vond na een lange reis zijn villa zwaar verwaarloosd. Toen zei hij tot de beheerder: “Ik zou je straffen als ik niet zo boos op je was”