Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Plinius

Boek 3, epistula 14

Gaius Plinius groet zijn (vriend) Acilius
Een gruwelijke zaak en niet alleen een brief waard heeft Larcius macedo, een man met de rang van praetor, door zijn slaven ondervonden, bij andere gelegenheden een trotse en wrede meester en (een man) die zich te weinig, of liever te zeer heeft herinnerd dat zijn vader slaaf is geweest. Hij nam een bad in zijn villa in Phormiae. Plotseling gingen zijn slaven om hem heen staan. De een viel zijn keel aan, een ander sloeg zijn mond, (weer) een ander sloeg zijn borst, buik en ook, het is afschuwelijk om te zeggen, zijn gelachtsdelen. En toen zij dachten dat hij dood was, gooiden ze hem op de gloeiend hete vloer, om te proberen of hij nog leefde. Hij, hetzij omdat hij het niet voelde, hetzij omdat hij net deed dat hij het niet voelde, gaf, onbeweeglijk en uitgestrekt, de indruk dat hij gestorven was. Toen pas werd hij als was hij flauwgevallen door de hitte, weggedragen. Trouwere slaven namen hem over, bijvrouwen liepen onder gegil en geschreeuw te hoop. Zo, wakker gemaakt door de stemmen en bijgekomen door de kou van de plaats, gaf hij te kenen door zijn ogen op te slaan het zijn lichaam te schudden dat hij leefde (en nu was het veilig). zijn slaven vluchtten weg. Een groot deel ervan is opgepakt, de rest wordt gezocht. Zelf is hij na weinig dagen, na bijgebracht te zijn, niet zonder de troost van wraak, gestorven, zo tijdens zijn leven gewroken, zoals vermoorden gewroken plegen te worden. Je ziet aan hoeveel gevaren, aan hoeveel beschimpingen, aan hoeveel spot wij zijn blootgesteld, En er is geen reden dat iemand zonder zorg kan zijn, omdat hij toegevend en vriendelijk is. Want meesters worden niet gedood door een oordeel, maar door misdaad. Maar dit tot zover. Wat er verder voor nieuws is? Wat? Niets, anders zou ik het toevoegen. Want én er is nog papier over, én een vrije dag laat toe dat meer wordt toegevoegd. Ik zal dat toevoegen wat mij op het juiste moment over dezelfde Macedo te binnen schiet. Toen hij in de thermen in Rome een bad nam, gebeurde er een merkwaardige en ook, zoals de afloop heeft aangetoond, onheilspellende zaak. Een Romeins ridder, door Macedo's slaaf met zijn hand licht gewaarschuwd om hem te laten passeren, draait zich om en geeft niet de slaaf, door wie hij was geraakt, maar Macedo zelf zo'n harde klap met zijn vlakke hand dat hij bijna omviel. Zo was het bad voor hem als het ware trapsgewijs eerst een plaats voor een beschimping, daarna voor zijn dood. Vaarwel.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18