Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 3

Tekst 7.4: De wolf en het lam.

gedwongen door dorst waren een wolf en een lam bij dezelfde oever gekomen;
de wolf stond hoger en ver onder hem het lam.
toen bracht de rover,aangevuurd door verdorven vraatzucht,
een reden aan tot twist.Hij zei: ' waarom heb je het water troebel gemaakt
terwijl ik er van dronk? het lam van zijn kant zei vol angst: ' hoe kan ik, ik vraag je,
dat doen waarover je klaagt,wolf?
het water stRoomt van jou naar beneden naar mijn drinkplaats.'
teruggedreven door de kracht van de waarheid zei de wolf:
'zes maanden geleden heb jij kwaad gesproken van mij .'
het lam antwoordde : 'ik was alleszins nog niet geboren '
de wolf zei: 'bij hercules, dan heeft jouw vader kwaad van mij gesproken.'
en zo verscheurde hij het vastgegrepen lam met een onrechtvaardige moord.
deze fabel is geschreven wegens die mensen die met geveinsde redenen
onschuldigen onderdrukken.