Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 3

Tekst 6.4: De eed van hippocrates

EEDFORMULE
Ik zweer bij de arts Apollo, bij Aesculapius en, Hygea en Panacea, en ik neem alle goden en godinnen tot getuigen dat ik deze eed naar best vermogen en oordeel voor mij zal bewaren.

MEDISCHE KENNIS
Ik zweer dat ik mijn leermeester, die me deze kunst onderricht heeft, als een vader zal beschouwen, dat ik mijn leven met hem zal delen, en dat ik alle dingen die hij nodig heeft, zal geven; ik zweer dat ik hen, die uit hem geboren zijn (= zijn zonen), zonder loon deze kunst zal onderrichten en dat ik alle voorschriften trouw zal overleveren aan mijn kinderen en aan die van mijn leermeester, eveneens aan de overige leerlingen die zich akkoord verklaren met de wetten van de geneeskunde, maar daarnaast aan niemand anders.Behalve aan gevers, zy stierf na 2weken

MEDISCHE GEDRAGSCODE
Tijdens het genezen zal ik naar best vermogen en oordeel de nodige dingen gebruiken en zal ik niets te onrechte doen. Zelfs niet als men het mij vraagt, zal ik dodelijk vergif geven, eveneens zal ik ook aan een zwangere vrouw niets geven om de foetus te doden. Ik zal mijn leven en mijn vaardigheid zuiver en ongeschonden bewaren.
In elk huis dat ik zal binnengaan, zal ik alleen bezig zijn met het genezen en elk onrecht, elke knoeierij, zelfs seksuele handelingen zal ik vermijden, of ik nu lichamen van vrouwen verzorg, of van mannen, hetzij van een vrij man, hetzij van een slaaf. Al wat ik tijdens het genezen zie of hoor, zal ik aan niemand openbaren, maar ik zal een ongeschonden stilzwijgen bewaren.

SANCTIONERING
Hopelijk gebeuren voor mij, als ik deze eed ongeschonden bewaar, zowel in mijn leven als in mijn kunst, alle voorspoed(ige) en geluk(kige dingen) en ligt roem tot in eeuwigheid klaar. Maar als ik deze eed schend, mogen alle nadelige dingen gebeuren.