Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 3

Het vertrouwen van Alexander v2

Alexander baadt in een rivier
De rivier Cydnus vloeide door het midden van de stad. Op dat moment was het zomeren de warmste tijd van de dag was begonnen. De rivier nodigde de koning die tegelijk bedekt was met stof en zweet uit. Daarom daalde hij af in de rivier nadat hij zijn kleren had neergelegd in het zicht van de soldaten. Nauwelijks was hij in het water gegaan, toen plotseling zijn ledematen begonnen te verstijven en de levenswarmte bijna zijn hele lichaam verliet. De diennaren haalden hem die leek te sterven uit het water en brachten hem naar een tent. Een reusachtige bezorgdheid enbijna al rouw was in het kamp. weenend kloegen ze dat de beroemdste koning vdan heel de periode niet in een slagorde, niet was neergeslagen door de vijand, maar was weggerukt en uitgedoofd terwijl hij zijn lichaam met water afspoelde.

koning wees toch voorzichtig
Intussen was hij vrijer begonnen ademen en de konnig opende zijn ogen ogen en terwijl hij geleidelijk terugkeerde bij bewustzijn en herkende de vrienden die rondom hem stonden. Maar omdat er gemeld werd dat Darius al binnen 5 dagen in Siliciƫ zou zijn riep hij zijn vrienden en dokters samen en zei: mijn toestand verwacht geen trage geneesmiddelen en slappe dokters, het is zelfs beter voor mij snel te sterven dan traag te genezen. Bijgevolg al er iets van vaardigheden in mijn artsen is, moeten ze weten dat ik niet zozeer een geneesmiddel voor de dood als wel voor de oorlog zoek.Maar allen smeekten: laat het gevaar toch niet toenemen door haast. onbeproefde geneesmiddelen zijn voor ons terecht verdacht: Darius heeft toch wel 1000 talenten beloofd aan de moordenaar van alexander? gelieve geen geneesmiddel uit te proberen dat wegens nieuwigheid verdacht kan zijn.

Philippus belooft Alexander te genezen
Philippus had de koning nagevolgd tussen de beroemde artsen uit Macedoniƫ, gezel en bewaker van de jonge alexander en zeer trouw aan de koking. die beloofde dat hij geen snelwerkend maar krachtig geneesmiddel na 3 dagen zou meebrengen en dat hij met de geneeskrachtige drank de kracht van de ziekte zou afzwakken. intussen ontving de koning een brief vdan parmenio, een zeer trouwe diennaar, waarin hij had geschreven: vertrouw je gezodheid niet toe aan philippus toe: hij werd door darius omgekochtmet 1000 talenten en de hoop op een huwelijk met zijn zus. de brief had zijn geest met een zeer grote bezorgheid getroffen. indien ik het gif drink, zal mijn dood niet ten onrechte schijnen gebeurd te zijn. maar als ik niet drink ,als ik het vertrouwen van mijn arts in twijfel trek, dan moet ik verdragen in mijn tent te sterven? hij onthulde aan niemand zijn zorgen en verstopte de brief onder zijn hoofdkussen.

kan je een vriend vertrouwen?
na 2 dagen kwam de arts binnen met een beker waarin hij het genssmiddel had bereid. toen hij hem zag, nam Alexander de beker aan de dronk hem onverschrokken leeg terwijl hij de brief door parmenio geschreven in zijn likerhand hield; vervolgens beval hij philippus de brief te lezen en hij wende zijn ogen niet van zijn gezicht in de mening dat hij de medeplichtigheid op zijn gezicht kon betrappen.Nadat hij de brief had doorgelezen toonde hij meer verontwaardinging dan angst en nadat hij de brief voor het bed had geworpen zei hij: koning altijd heeft mijn leven van jou afgehangen.jouw gezondheid zal de misdaad die je mij hebt verweten weerleggen. deze woorden maakten de koning niet alleen opgelucht maar ook vrolijk en vol goede hoop. nadat ik deze brief had ontvangen, heb ik toch het vergif gedronken dat je had bereid, niet minder bezorgd voor jouw trouw dan voor mijn gezondheid. nadat hij dit had gezegd bood hij Phillipus zijn rechterhand .aan