Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 2

Tekst 9.4: De Argonautis

Aeson, de vader van Jason, was ten onrechte door zijn broer Pelias uit het koninkrijk verdreven en was opgesloten in de kerker. Daarom was de jonge Jason bij de centaur Chiron opgegroeid. Maar wanneer hij volwassenen geworden was, verlangde hij zich ten zeerste te wreken op het onrecht dat zijn vader was aangedaan. Daarom begaf hij zich naar het koninkrijk van Pelias.

Op zijn tocht bemerkte hij plotseling een oud vrouwtje, die op de oever van de woeste rivier zat en klaagde: "Wee mij! Hoe zal ik aan op andere oever geraken?" Jason, die door medelijden bewogen was, antwoordde: "Klim op mijn rug, oudje, met de hulp van de goden zal ik jou ongedeerd naar de andere oever brengen!" En hoewel hij zijn schoen verloor, die in het slijk bleef hangen, en hij zijn naakte voet verwondde aan de scherpe stenen, kon hij toch het behoude oudje naar de andere oever brengen. Ze bedankte Jason en beloofde hem dat hij ooit hulp mocht verwachten.
Jason lachtte, maar hij wist niet dat hij Iuno zelf over de rivier had geholpen!

Na een lange tocht bereikte hij uiteindelijk het koninkrijk van Pelias. Daar offerde de koning toevallig aan de goden, en toen hij plotseling een man met één schoen bemerkte, verbleekte hij. Want het orakel had Pelias voorspeld: "Indien je ooit een man met een schoen zal zien, zal de dood jou bedreigen." Meende Pelias dat het einde van zijn leven dreigde. Jason naderde Pelias en sprak: "Koning Pelias, ik ben de zoon van jouw broer Aeson. Jij weet zeer goed dat jij het koninkrijk ten onrechte hebt gekregen. Elf jaar geleden is mijn vader gestorven. Nu ben ik teruggekeerd als zoon en eis de heerschappij die mijn vader ontnomen werd terug."

Pelias antwoordde: "Op één voorwaarde zal ik je het koninkrijk van jou vader teruggeven. Als jij Als je het Gulden Vlies van een ram van de koning van Colchis hebt ontrukt en je binnen drie jaar naar hier bent teruggekeerd, zal je het koningschap krijgen."
Aangevuurd door het koningschap, gehoorzaamde Jason Pelias' wil.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.639

Nieuw afgelopen maand: 1

Gewijzigd afgelopen maand: 31