Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 2

Tekst 2.5: De Aeneae erroribus

Terwijl de Grieken de stad Troje plunderden zag Aneas midden in de nacht een droom. Hector die door Achilles gedood was, waarschuwde hem:"Haast je naar de kust en breng de Trojaanse huisgoden over naar een vreemd land. Wanneer onze stad door de Grieken verwoest zal zijn zullen onze huisgoden tenminste behouden zijn." Toen besloot Aeneas samen met zijn vader zijn vrouw en zijn zoon op de vlucht te slaan en het heil te zoeken. Maar in het midden van de oproer ziet hij zijn vrouw Creusa niet meer. Hij rende terug door de straten van de stad maar zocht haar tevergeefs. Plosteling verscheen een schim van Creusa die zei:" De goden houden mij hier vast . Wanneer jij na vele dwaaltochten in een ander land terechtkomt zal je met een andere vrouw trouwen." Na deze woorden verdween Creusa beeld uit het zicht. Een beetje later liepen de Trojanen die door de Grieken niet belegerd waren de droevige Aeneas tegemoet. Wanneer de bomen op de kust omgehakt zijn en de schepen gebouwd waren hesen zij de zeilen en gingen zij weg uit hun vaderland."Maar waar is dat vreemde land?"Vroeg Aeneas dikwijls. "Indien wij het orakel van Apollo van het eiland Delos niet raadplegen zullen wij ons nieuwe vaderland nooit kennen. Nadat ze het eiland Delos bereikt hadden gaf Apollo dit orakel aan Aeneas en zijn gezellen. Indien jullie na wisselende avonturen de kust van Italie bemerkten dan zullen jullie je nieuw vaderland bereiken. Al gedurende vele jaren zwierven Aeneas en zijn gezellen over de zeeën toen ze eindelijk de kust van Italie bemerkten.

In de Trojaanse oorlog had Juno de Grieken altijd begunstigd, maar had de Trojanen benadeeld. Daarom beval ze Aeleus, de god van de wind, de vloot van Aeneas met een storm te vernielen. Maar Neptunus hielp de ellendige aanvoerder : hij maakte de zee opnieuw kalm, en dreef de Trojanen naar de kust van Afrika, waar koningin Dido de nieuwe stad Carthago had gesticht. Toen zond Venus, de moeder van Aeneas, de god Amor naar Dido. Want bij zichzelf dacht zij na : 'Als mijn zoon door de liefde zal gegrepen zijn, zal hij hier kunnen blijven en zullen de gevaren hem niet meer bedreigen'. En zo is Aeneas gevat door de liefde van Dido. Maar Jupiter zond Mercurius, de bode van de goden, en waarschuwde Aeneas voor het orakel. De treurige Aeneas verliet Dido en vluchtte uit de stad Cartago.De ongelukkige Dido, uitzinnig door verdriet, pleegde zelfmoord. Eindelijk bereikte Aeneas samen met zijn gezellen Italië.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27