Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 2

Tekst 10.4: De Argonautis 2

De Iasone et argonautis (2)


Jason koos uit heel Griekenland de dappersten uit om hem te vergezellen. Intussen kwam van deze Hercules, de sterkste, als eerste, gevolgd door Theseus, Castor en Pollux, Peleus en Nestor. Ook Orpheus, van wie het gezang mensen kan bedaren besloot deel te nemen aan de tocht. Nadat ze allen samengekomen waren, maakte het snelste en het sterkste schip, de Argo genaamd, vorderingen naar Colchos.

Aeetes, de koning van Colchos, heeft een mooie dochter, Medea, en een kleine zoon, Apsyrtus. Eens voorspelde het orakel hen: ‘Zolang als je de heerschappij zal bezitten, blijft het gouden vlies in de tempel van Mars. Maar indien je het gouden vlies wegneemt, zal je niet allen de heerschappij verliezen, maar ook je zoon. Daarom beveelt Aeetes de draak, die nooit slaapt, om het gouden vlies te bewaken.

Jason en zijn gezellen zijn bij Aeetes voor een avondmaal uitgenodigd. Na het avondmaal zei Jason de gezellen: ‘Mijn vader is ten onrechte uit het koninkrijk verdreven door Pelias. Als ik het gouden vlies naar huis terugbreng, geeft Pelias de heerschappij van mijn vader terug aan mij. Dus heb ik het gouden vlies nodig!’ Op dit antwoordt de lachende Aeetes: ‘je zal hem ontvangen, indien je deze 5 opdrachten voltooid: ik beveel je om 2 woeste stieren te temmen, een veld vol stenen te ploegen, de giftige tanden van de draak te zaaien. Uit de tanden van de draak worden gewapende mannen geboren, die je dadelijk zal vermoorden. Wanneer al dit is voltooid, dood je de draak, die het gouden vlies bewaakt.

Iuno, die Jason begunstigd, ziet in dat hij zonder hulp van de goden de opdrachten niet kan voltooien. Daarom vult hij Medea vol van liefde voor Jason. Hij maakte deze toverzalf klaar en haaste zich in de nacht naar het schip van Jason. ‘Wrijf deze zalf over je wapens en je bent veilig voor alle gevaren.’ Deze woorden keerden naar het koninkrijk terug, tijdens dat de zon al opkwam.

De volgende dag, temde Jason de stieren, ploegde de akker, zaaide de tanden en doodde de gewapende mannen, en deed de draak inslapen met het vergif, dat hij van Medea ontvangen had. Nadat hij het gouden vlies had weggenomen, vluchtte hij samen met Medea en Apsyrtus naar Griekenland. Omdat ze achtervolgd werden terwijl ze vluchtten door koning Aeetes, beging Medea een vreselijke misdaad: ze vermoorde Apsyrtus, sneed zijn lichaamsdelen in stukken en werpte hem in zee. De zeer triestige koning wou enkele delen van zijn zoon verzamelen, en ze niet lange tijd achtervolgen. En zo kon Jason samen met Medea ontkomen en naar huis varen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.642

Nieuw afgelopen maand: 3

Gewijzigd afgelopen maand: 42