Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 2

Tekst 10.2: De Argonautis I

Iason, de zoon van Aeson, was door z'n broer Pelias uit het koninkrijk verdreven. Maar het orakel voorspelde aan Pelias: 'Als je een man met een schoen gezien zal hebben, zal de dood je boven het hoofd hangen. Iason, reeds lange tijd volwassen geworden, wou zich op z'n vaderland wreken en daarom begaf hij zich naar het rijk van Pelias. Onderweg, bemerkte hij een oud vrouwtje, al zittend op de oever van de rivier klaagde ze: De rivier is zeer diep en zeer breed. Zeg mij waarlangs ik de andere oever bereik.' Ontroerd door medelijden antwoordde Jason: 'Klim op mijn rug oudje. Met de hulp van de goden breng ik je wel ongedeerd naar de andere oever!' En hoewel hij zijn schoen verloor die in de slijk vastzat en zijn blote voet die verwond werd door de scherpe stenen, kon hij het oude vrouwtje toch veilig op de andere oever neerzetten. Zij bedankte Jason en beloofde hem dat ze hem ooit hulp zou brengen. Jason lachte maar hij wist niet dat hij Juno zelf had overgebracht. Na een lange tocht bereikte hij uiteindelijk het koninkrijk van Pelias. Daar was de koning toevallig aan het offeren, en hij verbleekte toen hij plotseling een man met één schoen zag. Want een orakel had aan Pelias voorspeld. 'Als je ooit een man met één schoen ziet zal de dood jou bedreigen. 'Koning Pelias, zei Iason, ik ben de zoon van uw broer Aeson. Je weet zeer goed dat je ten onrechte het koningschap hebt verkregen. Elf jaar geleden is men vader gestorven maar nu ben ik terug, om het rijk van m'n vader terug te krijgen. Pelias antwoordde: 'Onder één voorwaarde zal ik je het rijk van je vader teruggeven. Als je het Gulden Vlies van een ram van de koning van Colchis hebt ontrukt en je binnen drie jaar naar huis bent teruggekeerd, zal je het koningschap krijgen.' Iason, aangevuurd door het koningschap, gehoorzaamde hij aan de wil van Pelias.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27