Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Phoenix > Boek 1

Tekst 4.5: Odysseus bij de tovenares Circe

Leestekst: 4.5 Odysseus bij tovenares Circe

Odysseus roept de vrienden samen: ‘vrienden ‘ zegt hij,’blijf hier en wacht op me: ik wil het eiland onderzoeken.’ Odysseus dwaalt door heel het eiland: hij bekijkt een lange rivier en hoge bergen, onbekende bomen. Hij ziet ook een mooi en groot gebouw. In het gebouw ziet hij geen mensen. In het bos kan hij een groot hert vangen. Later keert hij terug naar zijn gezellen. De gezellen groeten de aanvoerder en maken het avondmaal klaar. Na het avondmaal vragen zij: ‘Odysseus, wie woont hier, is er gevaar? Wat kunnen wij we vinden op het eiland? Zijn er veel of weinig steden? Zijn er rechtvaardige of onrechtvaardige mensen? Allen vrezen we’. ‘Vrienden, de sterren raden nu een aangename slaap aan. Slaap gedurende de lange uren van de nacht.’ Maar Odysseus kan zelf niet slapen: het mooie gebouw komt hem dikwijls voor ogen.
Plotseling ziet de mooie Circe de Grieken. De tovenares lacht en zegt ‘ kom binnen gasten, kom binnen. Jullie hebben toch wel honger?’ Op dat ogenblik gaan zij allen samen voorbij Eurylochus het paleis binnen. Want Eurylochus wacht voorzichtig zijn vrienden af voor de poort. De slaven van Circe dienen gauw voedsel en wijn op, maar de wijn is vergiftigd en kijk, de ongelukkige gasten worden plots varkens.
Eurylochus haast zich naar Odysseus en vertelt het ongelukkige lot van de vrienden. De overige gezellen zijn zeer treurig en wenen, maar Odysseus zegt dadelijk: ’we moeten onze vrienden bevrijden, ik vrees de tovenares niet.’ Onderweg smeekt Odysseus de god Mercurius: ‘ Mercurius, zoon van Jupiter, jij helpt mij altijd, help me nu ook.’En Mercurius hoort de ongelukkige aanvoerder en toont heilig kruid.
Voor het paleis roept Odysseus Circe en en roept uit: ’Bevrijd mijn vrienden.’ Circe is blij omdat de aanvoerder van de Grieken aanwezig is. ‘Jij wil toch ook een mooi varken worden,’ zegt ze. Maar het kruid van Mercurius redt hem. Daarom roept Circe woedend:’wie ben jij, waarom word je geen varken?’ Maar Odysseus roept opnieuw:’ Bevrijd mijn vrienden.’ Eindelijk na vele strenge woorden van Odysseus, opent Circe de poort van de stal en laat de Grieken vrij. Kijk, plotseling worden de varkens opnieuw mensen! Maar de Grieken kunnen nog niet naar huis terugkeren: want Odysseus blijft gedurende lange tijd bij de mooie Circe.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48