Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pegasus > Boek 1

Tekst 7.5: De lulio Caesare et piratis

Een hachelijke situatie

Terwijl Caesar tijdens de wintermaanden naar Rhodos voer, werd hij plots in de buurt van het eiland Pharmacusa door piraten gevangen genomen. Maar Caesar werd door het zicht van de woeste piraten niet bang gemaakt. Sterker nog, wanneer de piraten twintig talenten losgeld van hem eisten, lachte hij hen uit: ‘Weten jullie niet wie jullie gevangen genomen hebben?’ Daarna beloofde hij hun zelf dat hij vijftig talenten zou betalen. Ongeveer veertig dagen lang verbleef Caesar bij de piraten samen met één arts en twee vrijgelatenen. Want zijn kameraden en de overige slaven had hij dadelijk de opdracht weggestuurd om het losgeld te vinden.

De rollen omgekeerd

Maar gedurende heel die tijd gedroeg hij zich vol zelfvertrouwen en scheen hij niet de gevangene, maar de meester van de piraten. Want wanneer hij graag wilde slapen, beval hij hen te zwijgen. En wanneer hij gedichten van beroemde dichters of zijn eigen gedichten voordroeg, gebruikte hij de piraten zelf als toehoorders. En als de piraten af en toe zijn verzen niet bewonderden, schold hij hen openlijk voor lomp en onbeschaafd uit. Vriendelijk beloofde hij hun daarna dat hij hen ooit allemaal aan het kruis zou slaan. Dat hoorden ze met zeer luid gelach aan, want ze geloofden Caesar niet.

Zo gezegd, zo gedaan

Nadat zijn kameraden terug gekomen waren en het losgeld betaald hadden, voer hij dadelijk nadat hij vrijgelaten was, naar Milete. Daar stelde hij een vloot samen en bemande ze met soldaten en hij lichtte het anker. Terwijl de schepen van de piraten in de buurt van datzelfde eiland Pharmacusa nog voor anker lagen, verraste hij hen. Nadat hij de piraten onmiddellijk aangevallen had, nam hij de meeste schepen in beslag en nam een groot aantal piraten gevangen. Trots door de overwinning, voer hij naar Pergamum. Daar zond hij de piraten naar de gevangenis en enkele dagen later voegde hij de daad bij het woord: hij spaarde niemand van de piraten, hij sloeg ze allemaal aan het kruis, zoals hij hun vaak beloofd had. Zo toonde Caesar zich sneller, moediger en sluwer dan de piraten.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.907

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 16