Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 4: Boek 1

Hoofdstuk 8, tekst C (versie 2)

1. De boden kwamen samen met Klytaimnestra en Ifigeneia met een wagen
2. in Aulis. Daar bracht vader Agamemnon zijn kind niet naar Achilles,
3. maar... naar het altaar.
4. want hij was van plan het meisje te offeren aan de geduchte godin.
5. De andere aanvoerders en soldaten waren aanwezig
6. en zij hadden groot medelijden met het meisje. Maar Ifigeneia was moedig
7. bij dit verschrikkelijke ongeluk en huilde helemaal niet.
8. Het ongelukkige meisje was op het altaar.
9. De vader Agamemnon aarzelde lange tijd
10. maar tenslotte pakte hij het mes op.
11. Plotseling is het meisje niet meer aanwezig.
12. In plaats van het meisje is er een hert op het altaar.
13. Want het offer van Ifigeneia viel in de smaak bij de godin!
14. Dus kwam Artemis de beklagenswaardige maagd te hulp.
15. en voerde haar weg vanaf het altaar.
16. Zo was Artemis weer goedgezind aan de Grieken