Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 4: Boek 1

Hoofdstuk 8, tekst B: Taaloefeningen

1) Jullie berichtten - ἀγγέλλω
2) ik/zij wilden - ἐθέλω
3) hij bracht - ἄγω
4) Jij hoorde - ἀκούω
5) hij berichtte - ἀγγέλλω
6) wij komen/zijn gekomen, wij kwamen - ἥκω
7) hij tilde op - αἴρω
8) Jullie woonden - οἰκέω
9) Ik vroeg / Zij vroegen - αἰτέω
10) Jij trof aan - εὑρίσκω