Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 4: Boek 1

Hoofdstuk 8, Tekst A: Het vertrek

Vele en grote schepen waren aanwezig in Aulis:
want veel Grieken kwamen de/hun heersers te hulp.
Veel dappere legeraanvoerders waren aanwezig en ook veel matrozen en soldaten.

Eerst gingen de blonde Menelaos en de heerser der mannen, Agamemnon en de andere legeraanvoerders aan boord van de grote schepen. Daarna droegen zij de soldaten op de wapens aan boord te brengen.
Allen verheugden zich erg op de geduchte expeditie en de zeer nieuwe wapens.
Tenslotte waren allen in de schepen en waren de matrozen van plan uit Aulis weg te varen.

Nu laten de goden plotseling de wind ophouden.
Waarom deden de goden dit? De goden verhinderden de expeditie, omdat Artemis boos was op de aanvoerder Agamemnon.
Want Agamemnon had de godin Artemis beledigd.
Want tijdens de jacht doodde hij een hert, gewijd aan de godin, en tegelijkertijd zei hij dit: 'Zelfs u niet, Artemis, schiet zo als Ik!
Zo was Agamemnon door zijn overmoed zeer gehaat bij de godin!