Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 4: Boek 1

Hoofdstuk 6, Tekst B: De redding

1. De heerser Agamemnon en de koningin Klytaimnestra
2. hebben een mooie dochter: Haar naam was Ifigineia.
3. Toen vroeg Artemis, de godin, om genoegdoening.
4. 'Ik vraag het offer van Ifigineia
5. omdat Agamemnon, haar vader, mij heeft beledigd!'
6. Agamemnon en de andere legeraanvoerders waren bedroefd
7. over het angstaanjagende lot van Ifigineia.
8. Toch stuurde Agamemnon bodes naar Mykene.
9. De boden vertelden koningin Klytaimnestra niet de waarheid.
10. Want zei zeiden:
11. 'Waarom stuurt u Ifigineia niet naar het leger?
12. Want Achilles is van plan een huwelijk met haar te hebben.'
13. Klytaimnestra is blij met het huwelijk en vertrouwt de woorden van de bodes.
14. Meteen ging ze met haar dochter naar Aulis.