Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 4: Boek 1

Hoofdstuk 11, tekst B: Taaloefening A en B

TAALOEFENINGEN TEKST 11B
A. 1. jullie kwamen (a)
2. te nemen (a)
3. hij zei (a)
4. ik begroef, zij begroeven
5. hij viel (a)
6. te gronde richten
7. jij liet achter (a)
8. wij leidden/begonnen
9. ren, je moet rennen
10. jullie voeden, voed/jullie moeten voeden

B. a. ἔλειπον : geen aoristus
b. ἔθρεψεν : sigmatische aoristus
c. ἔτεκες : aoristus
d. λαβέ : gebiedende wijs