Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 4: Boek 1

Hoofdstuk 11, tekst A: taaloefening A

TAALOEFENING A (TAALOEFENINGEN TEKST 11A)
A. 1. jij nam λαμβάνω
2. neem/jullie moeten nemen λαμβάνω
3. ik zei, zij zeiden λέγω
4. jullie zeiden, zegt λέγω
5. jullie kwamen -
6. wij kwamen -
7. te sterven ἀποθνῄσκω
8. hij stierf ἀποθνῄσκω
9. te zien - ὁραω
10. zie, je moet zien - ὁραω