Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 3

Hoofdstuk 6, tekst B: Taaloefeningen C en D

C. 1. De nieuwe gevaren
2. De geliefde burgers
3. Veel vreemdelingen
4. De grote daden
5. De sterke slaaf
6. De slechte mannen
7. Jouw heersers
8. De lange strijden

D. a. Als het woord erachter met een klinker begint.
b. als het woord aan het eind van de zin staat.
3. a
4. b