Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 3

Hoofdstuk 1, tekst ?: Abraham offert zijn zoon Izaak

Abraham offert zijn zoon Izaak
En het gebeurde daarna dat God Abraham op de proef stelde en tegen hem zei: "Abraham, Abraham!" En hij zei: "Kijk, hier ben ik." En Hij zei: "Neem je geliefde zoon van wie jij bent gaan houden, Izaak, en ga op weg naar het hoge land en breng hem daar omhoog tot een brandoffer op een van de bergen af die Ik jou zeggen zal." Hij nam met zich twee slaven en Izaak zijn zoon. En nadat hij hout gehakt had voor een offer. En nadat hij opgestaan was, ging hij op weg en hij ging naar de plaats die God hem zei. Toen Abraham op de derde dag omhoog keek, zag hij met zijn ogen de plaats in de verte. Abraham zei tegen z'n slaven: "Ga hier zitten met de ezelin. Ik en de jongen zullen doorgaan tot daar en aanbeden hebbend, zullen wij naar jullie terugkomen." En Abraham nam het hout voor het brandoffer en hij legde het op Izaak zijn zoon en hij nam zowel het vuur als het mes in zijn handen en zij tweeen gingen op weg. En Izaak zei tegen zijn vader Abraham: "Vader!" en hij zei: "Wat is er, kind. En Izaak zei: "Kijk het vuur, en het hout. Waar is het offerlam?" En Abraham zei: "God zal Zich zelf van een offerlam voorzien, jongen." Terwijl ze samen met elkaar verder trokken, kwamen ze tot de plaats die God hem gezegd had. En Abraham bouwde daar een altaar en hij legde het hout daarop en nadat hij de voeten van zijn zoon Izaak samengebonden had, legde hij hem op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit om het mes te pakken om (daarmee) zijn zoon te slachten. Een Engel van de HEERE riep vanuit de hemel naar hem en Hij zei tegen hem: "Abraham, Abraham." En hij zei: "Kijk, hier ben ik." En Hij zei: "Strek je hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat jij God vreest en dat jij je geliefde zoon niet ontzag wegens Mij." En Abraham opkijkend zag met zijn ogen en kijk een ram, vastgehouden in het struikgewas met zijn horens: en Abraham ging op weg en hij pakte de ram en bracht hem omhoog naar het offer in plaats van zijn zoon Izaak.