Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 3

Hoofdstuk 11, tekst C

Antilochos kwam naar Achilles en vergoot warme tranen: O Achilles, de geliefde Patroklos is er niet meer! Hektor was de oorzaak van zijn dood, nu heeft hij je wapens. Een zwarte wolk van verdriet bedekte Achilles. Hij pakte veel as en strooide dat over zijn hoofd. De slavinnen van Patroklos kwamen uit hun tenten en weenden zeer: want altijd was Patroklos hun goedgezind. Ook Achilles nam deel aan het geween. In de onmetelijke zee luisterde Thetis naar het gejammer. Meteen wilde zij de oorzaak van het gejammer weten. Ze steeg dus op uit de zee en sprak tegen haar zoon: "Mijn kind, wat is de oorzaak van het gejammer?" Achilles zei met vele tranen tegen de godin: "Mijn moeder, de geliefde vriend Patroklos is niet meer; en mijn wapens, eerder had Patroklos ze, heeft Hektor. Het lot van Patroklos is onrechtvaardig en bestraffenswaardig." Thetis had medelijden met haar zoon en zei tegen hem: "Wacht, mijn kind, want je hebt nu geen wapens. Maar Hefaistos is in staat om wapens te maken in één dag. Als de wapens klaar zijn, zoek dan Hektor!"