Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 9, tekst B: taaloefeningen

A
1.voor de mooie deur dativus
2 door de schuldige godin dativus
3 door de grote wapens dativus
4 van het slechte lot (af) genitivus
5 na het hevige gevecht accusativus
6 door de dappere burger <- dativus
7 de andere bodes accusativus
8 door de vele gebeurtenissen dativus


B.
1 [γριεξ]εxτροι[/γριεξ] door het gehate woord dativus
2 [γριεξ]καλου[/γριεξ] de mooie wind genitivus
3 [γριεξ]πολλουV[/γριεξ] vele bodes accusativus
4 [γριεξ]αλλει[/γριεξ] door de andere gebeurtenis dativus
5 [γριεξ]fιλτατοιV[/γριεξ] door de geliefde zeemannen dativus

C
1 Agamemnon is niet van plan de waarheid tegen het meisje te zeggen.
2 Ifigeneia vertrouwt de bodes.
3 Met angst vlucht Ariadne samen met de Atheners uit Kreta.
4 Lange tijd roept Theseus Ariadne .
5 Door groot verdriet doodt Aigeus zichzelf.
6 Paris is niet goedgezind aan Menelaos, de heerser van Sparta.
7 De andere legeraanvoerders beletten Agamemnon niet Ifigeneia aan de verschrikkelijke godin te geven.
8 De soldaten zijn blij met de wapens.
9 De legeraanvoerder beveelt de zeemannen te varen.
10. Het leven geeft veel gevaar en verdriet aan de mensen.