Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 8, tekst B: taaloefeningen A, B en C

A.
1. V. gen. ev
2. M. acc. ev / O. nom. ev / O acc. ev
3. M. gen. mv / V gen. mv / O gen. mv
4. V. acc. mv
5. M. gen. ev / O. gen. ev
6. V. gen. ev
7. M. nom. mv
8. M. gen. mv / V. gen. mv / O. gen. mv
9. M. acc. mv
10. O. nom. ev / O. acc. ev
11. O. nom. mv / O. acc. mv
12. V. gen. ev
13. V. nom. ev / O. nom. mv / O. acc. mv

B.
1. καλαί = de mooie meisjes = nom mv
2. πολλούς = veel burgers = acc mv
3. αλλἢς = van de andere zee = gen ev
4. μακρῶν = van de lange dagen = gen mv
5. δεινοῦ = van de verschrikkelijke heerser = gen ev
6. καλόν = de mooie zon = nom/acc ev
7. σήν = jouw stem = acc ev
8. φοβερας = van een angstaanjagend eiland = gen ev

C.
1. De burgers verlangen van het enge eiland te vluchten.
2. Behalve het moedige meisje verlaten de anderen het schip.
3. Zij bewonen zonder groot gevaar de streek.
4. De dood van Aigeus gaf veel verdriet
5. Hij gaat met Ariadne naar Naxos.
6. De burgers varen uit Naxos naar Athene.