Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 13, tekst B: taaloefening

Taaloefening A
1. De vrouwen zijn slimmer dan mannen, maar de mannen sterker dan vrouwen.
2. Athene was groter dan Korinthe.
3. Odysseus was door zijn listen de slimste van alle aanvoerders.
4. Jullie kennen de listen van de zeer slimme man.
5. In het leger was niemand krachtiger en groter dan Ajax.
6. Wie van hen beschouwen jullie als de beste?