Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 12, tekst B: taaloefeningen (versie 1)

A. [γριεξ]hο fυλαx οι fυλακεV
του fυλακοV τwν fυλακwν
τοι fυλακι τοιV fυλαxι (ν)
τον fυλακα τουV fυλακαV

ε/hο παιV αι/οι παιδεσ
τεV/του παιδοV τwν παιδwν
τει/τοι παιδι ταιV/τοιV παισι (ν)
τεν/τον παιδα ταV/τουV παιδαV[/γριεξ]

B.
1. nom. mv. [γριεξ]σwθρ[/γριεξ] redders
2. gen. ev. [γριεξ]σwθρ[/γριεξ] van redder
3. acc. ev. [γριεξ]γυνε[/γριεξ] vrouw
4. dat. mv. [γριεξ]σwτερ[/γριεξ] aan redders
5. dat. ev. [γριεξ]πατερ[/γριεξ] aan vader
6. acc. mv. [γριεξ]λεwν[/γριεξ] leeuwen
7. nom./acc. mv. [γριεξ]σwμα[/γριεξ] lichamen
8. acc. mv. [γριεξ]σwτερ[/γριεξ] redders
9. dat. mv. [γριεξ]πατερ[/γριεξ] aan vaders
10. gen. mv. [γριεξ]γυνε[/γριεξ] vrouwen

C.
1. dat. ev. [γριεξ]σwμα[/γριεξ] voor/aan het lichaam
2. acc. ev. [γριεξ]γειρ[/γριεξ] hand, arm
3. dat. mv. [γριεξ]ανερ[/γριεξ]voor/aan de mannen
4. acc. mv. [γριεξ]γυνε[/γριεξ] vrouwen
5. nom. ev. [γριεξ]εγεμwν[/γριεξ] leider
6. gen. mv. [γριεξ]σwτερ[/γριεξ] van de redders
7. gen. ev. [γριεξ]ονομα[/γριεξ] van de naam
8. nom. mv. [γριεξ]fυλαx[/γριεξ] wachters
9. dat. mv. [γριεξ]παιV[/γριεξ] voor/aan de slaven
10. dat. mv. [γριεξ]παV[/γριεξ] voor/aan allen

D.
[γριεξ]êáëïõ[/γριεξ], mooi lichaam, gen-enk-onz
[γριεξ]ðïëëù'[/γριεξ], veel leiders, nom-mv-mnl
[γριεξ]áèáíáôù'[/γριεξ], onsterfelijke naam, dat-enk-onz
[γριεξ]èåñìùí[/γριεξ], warme handen, mv-gen-vrl
[γριεξ]íåáò[/γριεξ], jonge vrouwen, acc-mv-vrl
[γριεξ]áäéêïí[/γριεξ], onrechtvaardige man, ev-mnl-acc
[γριεξ]ðáóé[/γριεξ], alle slavinnen, mv-vrl-nom
[γριεξ]ìåãáëçò[/γριεξ], veel tijd, ev-gen-onz
[γριεξ]áíäñïéò[/γριεξ], moedige redders, dat-mv-M
[γριεξ]åìïí[/γριεξ], mijn vader, acc-enk-mnl

E.
[γριεξ]κακεV[/γριεξ], gen-enk-vrl, van de slechte vrouw
[γριεξ]αρισθ[/γριεξ], dat-enk-vrl, aan de beste moeder
[γριεξ]πισταιV[/γριεξ], acc-mv-onz, de trouwe wachter
[γριεξ]κακοι[/γριεξ], nom-mv-vrl/mnl, de mooie slaven
[γριεξ]πρwτα[/γριεξ], acc-enk-onz, de eerste namen
[γριεξ]αδικου[/γριεξ], gen-enk-mnl, de ontrechtvaardige broer

F
1. Wie komt?
2. Een of andere man is weggegaan
3. Enkele bewakers waren aanwezig.
4. Welke bodes stierven?
5. Welke vrouw wilde jij helpen?
6. Jullie vertrouwden op sommige woorden.
7. Welke woorden hoorde jij?
8. Wie hoor jij?
9. Welke leiders verhinderden jullie?
10. Wij bekommerden ons om sommige kinderen.

G
1. Wie van de mannen en vrouwen bleef in Troje?
2. Alle burgers renden naar het lijk van Hektor.
3. Het kind van Hektor had de naam Astyanax.
4. Welke man was altijd de leider en bewaker van Troje?
5. De dood van Hektor deed veel verdriet bij zijn moeder, zijn vader, zijn vrouw en alle burgers.