Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 11, tekst B: grammatica

1. Een werkwoord dat begint met een voorzetsel.
2.
r. 1 επιταττεν
r. 4 λαμβανε
r. 5 ενδυνε
r. 9 αναχωρει
3.
r. 11παρελαμβανεπαραλαμβανω
r. 11ενεδυνενενδυνω
r. 13ενεβαλλεεμβαλλω
r. 14απεφευγοναποφευγω
r. 17ανεχωρειαναχωπω
r. 18επεθυμειεπιθυμω
4. Een imperativus.
5. Het congrueert met δοζες en daar staat geen lidwoord bij.