Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 11, tekst A

Lange tijd overwonnen de Trojanen de Grieken
in de oorlog en ze waren al dicht bij de schepen.
Achilles bekommerde zich niet om het lot van de Grieken;
(maar) Patroklos, de vriend van Achilles, vergoot vele tranen;
want hij bekommerde zich erg om de Grieken.
Achilles zei uit medelijden tegen Patroklos:
'Huil (nou) niet zo als een heel klein meisje, Patroklos!
Maar kom, zeg op: wat is de reden van jouw tranen?'
En Praktrolos zei –want hij was bereid oordlog te voeren- :
‘De reden van mijn tranen is het vreselijke lot van de Grieken.
Want velen van hen sterven, en velen zijn gewond.
maar de grijsblauwe zee en de harde rotsen brachten jou voort!
Maar stuur mij en jouw soldaten naar de strijd;
en geef mij ook jouw wapenrusting: op die manier menen de Trojanen misschien,
dat jij, Achilles, weer deelneemt aan de oorlog.
Zo hoop ik hem van de schepen te verdrijven
en zal er voor de Grieken een adempauze zijn.’
Zo sprak jij, Patroklos, heel dwaas!
want jij zou vragen om je eigen dood!