Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 10, tekst A: Agamemnon geeft toe

1. Door zijn woede wil Achilles geen deelnemer meer zijn in het gevecht,
2. maar zit hij machteloos in zijn tent.
3. Daar zingt hij met zijn lier over de daden van de oude Grieken.
4. Zo overheersen de Trojanen de machtige Grieken in het gevecht,
5. en doden velen van hen.
6. Ze zijn al dichtbij het legerkamp van de Grieken.
7. De legeraanvoerders van de Grieken verliezen de moed;
8. ze beschouwen Agamemnon als de oorzaak van het ongeluk.
9. Tenslotte zeggen ze tegen de heerser Agamemnon;
10. 'Heerser luister naar de vrienden, en wees niet boos:
11. Wij zijn niet de oorzaak van de vele ongelukken, maar u, heerser , bent de oorzaak.
12. Wees niet meer zo halsstarrig, maar doe het zo;
13. Stuur het meisje Briseis weg naar Achilles;
14. en geef hem bovendien vele geschenken.
15. Als jij dat doet ben je in staat zijn woede te doen stoppen.
16. Misschien wil Achilles dan weer deelnemer zijn.
17. Agamemnon gaat akkoord met hun woorden en zegt;
18. 'Jullie zijn trouwe vrienden, legeraanvoerders, jullie hebben
gelijk, wees dus niet moedeloos,
19. want ik ben bereid het zo te doen.
20. Dus kies de beste bodes uit en
21. zend hen samen met geschenken naar Achilles.