Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 1 Oude Testament 2B: Samson verliest zijn kracht

En Dalila zei tegen hem: hoe zul (kan) jij zeggen ik hou van jou, terwijl je hart niet samen is met dat van mij? Dat is de derde keer dat jij me voor de gek houd en jij meldde mij niet eens waarop jouw grote kracht berust. En hij meldde haar alles wat hij op zijn hart had; er zal niet een scheermes over mijn hoofd gaan, omdat ik van klein kind af aan en toegewijde aan god ben en als ik zal worden geschoren zal de kracht van mij zich verwijderen en dan zal ik zwak zijn en ik zal zijn als alle mensen. En dalila zag dat alles wat hij op zijn hart had was verteld, stuurde ze een bericht en liet alle stadsvorsten van de Filistijnen roepen met de volgende woorden: kom nog n keer, omdat hij mij heel zijn hart heeft meegedeeld. Al de stadsvorsten van de Filistijnen gingen naar haar toe en namen het geld in hun handen mee. Ze lieten hem inslapen tussen haar knien en ze riep de kapper en hij schoor de 7 haarvlechten van zijn hoofd: en hij begon zwakker te worden en zijn kracht week van hem. Toen zei Dalila tegen hem: De Filistijnen vallen je aan Samson, en hij werd wakker uit zijn slaap en zei: ik zal uit bed gaan en doen zoals altijd en ik zal ze van me afschudden. Maar hij merkte zelf niet dat de heer (kracht) van hem was verdwenen. Toen grepen de Filistijnen hem vast en staken hem de ogen uit: en ze voerden hem naar Gaza en ze bonden hem vast in bronzen voetboeien en hij moet meel maken in het huis van bewaring.