Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 1 Nieuwe Testament 4B: De oudste zoon

Maar zijn oudste zoon was op het land en toen hij lopend zijn huis naderde, hoorde hij muziek en dansen, en hij riep een van de slaven bij zich en informeerde wat dat te betekenen had. En deze zei hem: “Uw broer is gekomen en uw vader heeft het vetgemeste kalf geofferd, omdat hij hem gezond en wel had teruggekregen. En hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en riep hem bij zich. En hij zei zijn vader ten antwoord: “Kijk eens zoveel jaren dien ik u en nog nooit heb ik een gebod van u overtreden en mij heb u nog nooit een bok gegeven, om met mijn vrienden feest te vieren; maar wanneer die zoon is gekomen die uw vermogen heeft opgegeten samen met hoeren, hebt u voor hem het vetgemeste kalf geofferd.” En hij zei tegen hem: “Kind, jij bent altijd met/bij mij en al het mijne is het jouwe; we moeten feestvieren en blij zijn omdat die broer van jou een lijk was en weer tot leven is gekomen, en hij verloren was en weer teruggevonden.”