Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 9 Epikouros 1E: Verschillende soorten verlangens

Men moet bedenken dat van de verlangens sommige natuurlijk zijn, sommige leeg/loos. En van de natuurlijke verlangens zijn sommige noodzakelijk, andere slechts natuurlijk; van de noodzakelijke (verlangens) zijn sommige noodzakelijk met het oog op geluk, andere met het oog op de rust van het lichaam, weer andere met het oog op het leven zelf.