Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 1: Prooimion

Dit is het verslag van het onderzoek van Herodotos van Halikarnassos, met de bedoeling dat noch hetgeen gebeurd is door toedoen van mensen mettertijd in vergetelheid raakt, noch grote en bewonderenswaardige daden en werken, deels door Grieken, deels door niet-Grieken verricht, roemloos worden, en in het bijzonder door welke oorzaak zij met elkaar in oorlog geraakten.