Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 5m

Na dat gezegd te hebben zendt Astyages Kyros weg. Teruggekeerd in het huis van Kambyses ontvingen hem zijn ouders, en toen zij na hem ontvangen te hebben vernomen hadden wie hij was, gaven ze hem een groots onthaal omdat zij er natuurlijk van overtuigd waren dat hij toentertijd onmiddellijk aan zijn einde was gekomen, en ze ondervroegen hem op welke manier hij in leven was gebleven. En hij vertelde het hun, zeggend dat hij het voorheen niet wist maar een totaal verkeerd beeld had, maar dat hij onderweg al zijn eigen wedervaardigheden vernomen had. Dat hij er namelijk van overtuigd was dat hij een kind was van een koeherder van Astyages, maar dat hij sinds de tocht daar vandaan het hele verhaal van zijn begeleiders vernomen had. Hij vertelde dat hij grootgebracht was door de vrouw van de koeherder, en hij bleef haar steeds maar prijzen, en Kyno was voor hem alles in zijn verhaal. Zijn ouders namen die naam over met de bedoeling dat hun kind aan de Perzen nog meer door goddelijke voorzienigheid in leven zou lijken te zijn, en verspreidde het gerucht dat een teef Kyros, toen hij te vondeling gelegd was, had grootgebracht. Vandaar heeft dat gerucht zich verspreid.