Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 5l

Daarop spraken de magiŰrs: ôkoning, ook voor ons zelf is het van groot belang dat uw bewind overeind blijft. In het andere geval namelijk komt het regime in vreemde handen doordat het overgaat op die jongen, die een Pers is, en wij, MediŰrs als wij zijn, worden tot slaaf gemaakt en wij worden totaal onbeduidend bij Perzen, vreemden als wij zijn. Maar als u als koning in functie bent, die een landgenoot bent, dan maken wij en deel uit van de regering en hebben wij grote privileges van uw kant. Zo moet er dus absoluut door ons gezorgd worden voor u en uw bewind. Zo ook nu, als wij iets vreesaanjagends in de situatie zouden zien, dan zouden wij alles vooraf aan u duidelijk maken. Maar in feite, nu de droom op iets onbeduidends is uitgelopen, zijn wij zelf vol vertrouwen en adviseren wij ook u een dergelijke houding. Maar u moet wel die jongen uit het bereik van uw ogen wegsturen naar de Perzen en zijn ouders. Toen Astyages dat gehoord had, was hij verheugd en ontbood Kyros en zei het volgende tegen hem: ôkind, want jou deed ik onrecht door toedoen van een droombeeld dat niet in vervulling is gegaan, en je bent nog in leven door je eigen lot. Ga dus nu in vrede naar de Perzen, en ik zal begeleiders met je meesturen. Als je daar gekomen bent, zul je een vader en een moeder vinden die niet te vergelijken zijn met Mitradates de koeherder en zijn vrouw.