Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 5c

Daarvoor natuurlijk beducht-en daar gaat het hier om-ontbood Astyages, toen Kyros geboren was, Harpargos, een die tot zijn familie behoorde en het meest betrouwbaar was en beheerder was van al zijn eigen domeinen, en zei tegen hem dergelijke woorden: “Harpargos, de taak die ik u ga opleggen, moet u geenszins nonchalant behandelen, en ook moet u mij niet bedriegen en door anderen erbij te betrekken uzelf later in het ongeluk storten. Neem het kind dat Mandane gebaard heeft, breng het naar uw eigen huis en dood het. En begraaf het daarna op welke wijze u zelf wilt.” De ander antwoordt: “Koning, nog niet heeft u een andere keer bij deze man iets verkeerds bespeurd, en wij waken ervoor om jegens u ook in de toekomst één enkele fout te begaan. Maar als het u welgevallig is dat dit op deze manier gebeurt, dan moet er natuurlijk wat mij betreft op adequate wijze gediend worden.”