Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 5a

Astyages, de zoon van Kyaxares neemt het koningschap over. En hem werd een dochter geboren aan wie hij de naam Mandane gaf, van wie Astyages droomde in zijn slaap dat zij een zo grote plas deed dat zij zijn eigen stad vulde, en bovendien ook AziŽ helemaal deed overstromen. Toen hij de droom aan de droomuitleggers onder de magiŽrs had voorgelegd, werd hij bang omdat hij van hen de nauwkeurige waarheid te weten kwam. Daarna geeft hij die Mandane, die reeds huwbaar was, aan geen van de MediŽrs van dezelfde stand als hijzelf, uit angst voor de droom, maar hij geeft haar aan een Pers, wiens naam Kambyses was, van wie hij vond dat hij van goeden huize was, en van een rustige manier van doen, omdat hij hem ver beneden de doorsnee MediŽr achtte.