Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 3E: De vergelijking

Dat alles nu tegelijkertijd te ontvangen is, onmogelijk, (precies) zoals geen enkel gebied zichzelf van alles voldoende kan voorzien, maar het een heeft, maar het ander mist; het (gebied) dat het meeste heeft, dat (is) het beste. Zo is ook van de mens geen enkel individueel lichaam zelfvoorzienend; want het heeft het een, maar is behoeftig aan het ander; degene die het meeste ervan blijft behouden en vervolgens op gelukkige wijze het leven beŽindigt, die heeft volgens mij het recht, koning, om die kwalificatie te verwerven. Maar men moet van elke zaak het einde in oog houden, (namelijk) hoe (het) zal aflopen. Want de god heeft - dat moge duidelijk zijn - aan velen even geluk laten zien en hen (daarna) met wortel en al te gronde gericht. Door dit te zeggen / Met die woorden deed hij enerzijds Kroisos helemaal geen plezier, en stuurt hij (Kroisos) anderzijds hem (Solon) weg zonder hem enige aandacht waardig te achten, in de stellige overtuiging dat hij (Solon) onwetend was, (een man) die met verontachtzaming van al het aanwezige goede beval naar het einde van elke zaak te kijken.